Retest udfører sikkerhedsscanning

Penetrationstest afdækker angrebsfladerne – OSINT

Ved en penetrationstest, udspilles der en række realistiske angrebsscenarier. Det er en såkaldt black box test, hvor konsulenterne (også kaldet whitehat hackere) ved hjælp af sine pentesting tools forsøger at udnytte jeres sårbarheder. Det foregår uden nogen form for indblanding og assistence fra jeres side.

Penetrationstesten er ikke begrænset til et enkelt system, men derimod til alle tilgængelige systemer.

  Fordele ved ReScan Pen

 • OSINT – Erfar hvilke informationer en angriber kan finde frem til om jer, der kan udnyttes i et angreb
 • Få dokumenteret, hvordan et realistisk angreb kan foretages og hvor langt angriberne kan komme ind i jeres virksomhed
 • Find ud af, hvordan jeres cyberforsvar ville klare sig
 • Afdæk hvilke konsekvenser et angreb kan få

 

Penetrationstesten fremstiller jer, som i ses igennem en hackers øjne

Når en hacker går målrettet efter jeres virksomhed, sker det i større grad via de systemer, hvor overvågningen og sikkerheden ikke er prioriteret.

Det kan for eksempel være testsystemer, der fejlagtigt er blevet gjort tilgængelige på netværket, eller egenudviklede applikationer, som ikke er blev sikkerhedsopdateret.

Ved at kompromittere et af disse systemer, vil hackeren kunne få adgang til jeres bagvedliggende netværk og internt tilgængelige applikationer.

En pentester (whitehat) følger den metodik en hacker typisk vil benytte, hvor informationsindsamling udgør en stor del af testen. På den måde opnår I et reelt udefra – ind-billede på, hvilke systemer en hacker typisk vil gå efter.

Hvordan udføres en penetrationstest?

Pentesteren udføre en passiv informationsindsamling ud fra en open source intelligence-tilgang (OSINT). Her kortlægges relevant information omkring jeres systemer, opsætninger og medarbejdere.

Derefter udføres en aktiv informationsindsamling ved brug af pentesting tools, som undersøger de systemer, der er blevet vurderet til at være relevante.

Har disse systemer kendte sårbarheder, bliver disse udnyttet som næste fase i testen, med henblik at dokumenterer, at vi kan få adgang til systemerne.

Følgende elementer vil – så vidt muligt – blive inkluderet i vores penetrationstest:

 • Forsøg på omgåelse af fysisk adgangskontrol.
 • Kortlægning af angrebsflade.
 • Social Engineering.
 • Plantning af udstyr på netværk (fysisk)
 • Webapplikationstest af medlemsportal.
 • Credential stuffing (afprøvning af lækkede passwords)
 • Afprøvning af potentielle sårbarheder på eksponerede enheder

Hvor ofte udføres en penetrationstest?

Pentests udføres typisk en gang om året, eller hvis et ekstraordinært stort og kritisk system installeres i netværket. Outputtet af testen kan være med til at synliggøre, hvor I er ekstra udsatte og bør fokusere jeres ressourcer på et overordnet niveau.

En penetrationstest kan også blive aktuel ad hoc, hvis bestyrelsen pludselig melder, at man ønsker en relistisk test af cybersikkerheden gennemført.

 

Rapportering

Arbejdet munder ud i udarbejdelsen af en udførlig rapport, der dokumenterer valg af metode og test cases og leverer prioritering af sårbarheder og forslag til mitigering.

Rapporten vil være to-delt, et ledelsresumé der i, ikke tekniske, termer kort beskriver jeres aktuelle it-sikkerhedsniveau og dernæst et teknisk afsnit hvor de fundne sårbarheder beskrives og vigtigst af alt, hvordan I får dem udbedret og dermed vanskeliggør et potentielt angreb.

Vi vil gerne holde et afrapporteringsmøde med jer.

Tag fat i os nedenfor for at få en dummy-rapport tilsendt.

 

 

Jeg vil gerne ringes op

Benyt kontaktformularen, og vi vil ringe dig op inden for 48 timer.

7 + 1 =

Kontakt

Telefon

+45 61 414 414

Email

[email protected]

Adresse

The Camp
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup