ReTest stiller gerne op hvis behovet for konsulentbistand melder sig.  Vores konsulentydelser dækker over de ting vi har kompetencer til at hjælpe jer med.

ReView er en konfigurationsgennemgang af jeres servere eller klienter. Her bliver der typisk taget udgangspunkt i en frisk installation, så det kan vurderes om denne er sikker nok, eller om der er opsætninger som bør ændres.

Værdien af et ReView
Når en hacker først er på netværket, kan det være nemt at bevæge sig rundt på enhederne hvis den samme opsætningsfejl går igen på flere enheder. Derfor er det vigtigt at få foretaget en uvildig gennemgang af både servere og klienter, som kan være med til at højne sikkerheden når nye enheder konfigureres.

Hvis en medarbejders maskine bliver kompromitteret eller hvis en maskine mistes, er det ligeledes vigtigt, at der ikke er sårbarheder på maskinen, der giver adgang til jeres systemer.

Fremgangsmåde
Review udføres typisk ved at vi får adgang til en server eller tilsendt et serverimage eller en klient PC, som vi derefter udføres vores test på.

Hvor ofte?
ReView bør udføres når et nyt operativsystem tages i brug, eller som minimum en gang om året. Det skyldes at der hele tiden kommer nye metoder til, som kan misbruges til at få adgang til enhederne.

ReView kombineres typisk med følgende produkter
Assumed Breach
Assumed Breach er en test der omhandler hvad en hacker med adgang til jeres netværk kan opnå. Elementer fra ReView testen kan direkte benyttes i en assumed breach tests og det vil derfor give mening at få disse to tests udført samtidigt.